Evenemang

400-årsfirande med De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening

Ta del av Borås spännande historia genom De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förenings olika temaperioder som alla innehåller föreläsningar, utställningar och barnaktiviteter för olika målgrupper. 

KNALLEN: Knallen och det jobb han utförde är själva grunden till att Borås fick stadsprivilegierna år 1621. Handeln av lokalt hantverk i trä och smide som bygdens knallar stod för ville kungariket Sverige kontrollera och såg en möjlighet till beskattning och därigenom finansiering av krigen som dåtidens stormakt Sverige bedrev. Lär dig vad knallen handlade med och fyllde sin fässing (säck) med. Knallen var också en social typ som underhöll kunder och leverantörer på olika sätt.

INDUSTRIALISERINGEN: I sjuhäradsbygden har tillverkning av ull- och linnetyger skett sedan 1500-talet. När industrialiseringen i Sverige tog fart under 1800-talet utvecklas Borås till ett av Sveriges textila centrum. Textilbranschen var den första branschen som mekaniserades och la grunden för den industriella revolutionen. Flera färgerier och bomullsfabriker startades i Borås som möjliggjorde masstillverkning av textilier. Ylle- och linneindustrin följde efter.

INFLYTTNINGEN TILL STADEN: Textilindustrin krävde nya arbetare och bygger på starka traditioner kring kvinnligt arbete. Det gör att det finns gott om intressanta, kvinnliga livsöden från Borås. Borås behövde mycket nytt blod och förlitade sig på arbetskraftsinvandring från flera olika länder för att klara av sin växande industri. I detta temat berättar vi mer om den urbana livsmiljön.

IDROTTSHISTORIA: Borås har en stark idrottshistoria och historiskt många duktiga utövare, och än idag finns ett stort och starkt föreningsliv. Borås idrottshistoria stammar i vissa avseenden från Ramnaparken, som är idealiskt för sport- och fritidsaktiviteter. Bland annat bildades IF Elfsborg här år 1904.  

LIVET I BORÅS: Under olika tidsepoker får du lära dig mer om vad som präglade boråsarens vardagsliv, och hur förutsättningarna har förändrats med samhällets utveckling. Det här är en chans att lära sig mer om de olika stadsdelarnas framväxt. Du får också möjlighet att prova på invånarnas vardagssysslor.

HANTVERKARNAS BORÅS: Hantverkare har en stark tradition i bygden, Under temaperioden berättar vi hur själva hantverken i bygden har utvecklats I början såldes det av knallaoch deltagarna erbjuds möjlighet att pröva på de olika hantverken. Bland annat får deltagarna följa linets utveckling från sådd till färdigt tyg och också pröva på delar av beredningen.

MODERNA BORÅS: Under alla år har boråsaren också varit duktig på att sälja det man producerat, I och med teko-industrins framfart utvecklades postordern starkt under 1900-talets mitt i Borås. Idag har e-handeln tagit över och Borås är ett av Sveriges största nav för just e-handel.

Textilier betyder mycket än idag, och kommer spela en stor roll för framtiden. Textila material används innovativt inom både sjukvård och sport, och i Borås experimenterar vi fram nya användningsområden. Lär dig mer om vart framtidens textilier är på väg.

Passa på att lär dig något nytt om din hemstad och traktens seder och bruk genom föreläsningar, utställningar, guidade vandringar mm!

06dec
07dec
08dec
09dec
10dec
11dec
12dec
13dec
14dec
15dec
16dec
17dec
18dec
19dec
20dec
21dec
22dec
23dec
24dec
25dec
26dec
27dec
28dec
29dec
30dec
31dec

Kontaktinformation

Ramnaparken
Borås
Telefon: 033-358580
Telefon: 0708-164274

Arrangör: De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening

E-post: info@d7kf.se

Hitta hit