Nästa dimension av Borås

2021 blir ett fantastiskt år där vi hyllar allt vi är och tillsammans påbörjar resan mot nästa dimension av Borås. Det vi gör nu kommer ha påverkan under lång tid. Här hittar du några av de projekt som har sitt startskott under 2021 och som på olika sätt bidrar till stadens utveckling framåt.

Det nya stadsrummet

Samhälls- och Kulturförvaltningarna skapar en plats för information och dialog om stadsutvecklingsfrågor. Det nya Stadsrummet invigs i nedre foajén i Kulturhuset i början av 2021.

Det ska bli en gestaltad plats för utställningar och dialog med möjlighet till interaktivitet.

Staden vid parken

De närmaste 20 åren kommer framväxten av en fem kilometer linjär park binda samman stadens olika delar till ett enhetligt stråk. Det ska bli en välanvänd grön promenad som sammanlänkar och befolkar platser, funktioner och stadsdelar. Den säkerställer en långsiktig tillgång till vatten- och grönområden av god kvalité och är den självklara ryggraden i en växande stad.

Under året kommer boråsare kunna ta del av allt från guidade turer till utställningar utmed parkens framtida sträckning.

I boråsarens framtida minne av jubileet, framför allt för alla dem som inte var födda eller hade uppnått vuxen ålder 2021, kommer det fem kilometer långa stråket genom staden sannolikt vara den största jubileumssatsningen som gjordes.