Faces

Vår tillfälliga installation Faces togs fram som en del av 400-årsjubileet och gick att uppleva på Stora torget den 31 december 2021 till den 15 februari 2022. Ansiktena som projicerades på verket skapades av tjugotvå internationella konstnärer i samarbete med Artspace och ett 40-tal boråsare som alla fick ge sin version av stadens ansikte. Varje dag var det fokus på en konstnär och var 15:e minut gick det att uppleva de övriga konstnärernas och boråsarnas inskickade bidrag. Ansiktena projicerades varje kväll kl 16-23. På www.artscape.se kan du ta del av allmänhetens bidrag.