Borås fyller 400 år – Sommartorsdagarna® på turné i serviceorterna

Under jubileumsåret 2021 blir det fyra extra Sommartorsdagarna®. Konceptet går på turné till Sandared, Fristad, Viskafors och Dalsjöfors i slutet av augusti och början av september.

– Nu påbörjar vi arbetet med att tillsammans med ortsråden hitta kreativa lösningar för evenemangen. Det här hoppas vi blir fina firanden med stort lokalt engagemang, säger Fredrik Beckman, konstnärlig ledare för 400-årsjubileet på Borås TME.

Med ett knappt halvår kvar till nyårsafton och ett år kvar till födelsedagen då Borås fyller 400 år lanserar Borås TME några av de händelser som finns att se fram emot under jubileumsåret 2021.

En av de stora nyheterna är de fyra torsdagarna i serviceorterna. Det är Borås City som äger varumärket Sommartorsdagarna® och som har lånat ut konceptet.

Staden har växt under de fyrahundra åren. 1621 när det Borås grundades var staden bara några hus kring Caroli Kyrka. I mitten av 1700-talet fanns det 341 tomter i staden och 1821 var industrialiseringen i full gång. Med kapital och entreprenörsanda var samhället 1921 en kraftfull stad som växt ytterligare och den utvecklingen har fortsatt.

Borås har nu 113 000 invånare och är sedan kommunsammanslagningarna en kommun med många tätorter som på olika sätt gör Borås attraktivt.

Molly

När Borås fyllde 300 år var kommunen inte i närheten av dagens geografiska omfattning och under 2021 ska vi fira över hela Borås. Att ta Sommartorsdagarna® på turné är ett sätt att manifestera helheten som utgör Borås idag.

Samtidigt lanserar Borås TME den nya hemsidan för jubileumsåret. Där går att följa hur programmet för Borås 400-årsfirande växer fram.

– Det här är verkligen något som Borås skapar tillsammans. Nu presenterar vi ett axplock av det som kommer att ske. Året kommer till slut innehålla minst 400 anledningar eller tillfällen att fira, säger Fredrik Beckman.