Startskott för Borås 400 år

Borås firar 400 år år 2021 och i dag gick startskottet för det. Kommunen vill få in minst 400 förslag på hur jubileet ska firas, så nu har boråsarna tre år på sig att lämna sina idéer kring det.

Borås kommun, med sina dryga 110 000 invånare, är kanske mest känd som textilstaden med mycket nederbörd. Nu är tanken att Borås ska bli snyggare, modernare och få en större kostym lagom till 400-års firandet år 2021.

Ni har tre år på er, är det kanske lite kort tid, Göteborg hade tio?

– Jag tror att vi kommer att hinna klart. Av alla de här 400 projekten så kommer inte alla vara stora projekt, utan även mindre. För vår del är det viktigt att fånga upp alla de är goda idéerna som finns, säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande Borås.

Frågar folk på stan

SVT Nyheter Väst passar på att fråga lite folk ute på stan i Borås om vad de tycker att Borås kommun ska uppmärksamma vid firandet.

– Jag tycker att vi fortsätter på den inslagna vägen och utvecklar kulturen vidare i Borås, säger Kristina Dahlberg-Andersson.

– Kanske festival, lite musik och gratis mat här på torget till exempel, säger Samuel Birgersson.

– Kanske festival, lite musik och gratis mat här på torget till exempel, säger Samuel Birgersson.

Är hoppfull

Hanna Lassing, ordförande i Borås Näringsliv, tror att det kommer att finnas massor av idéer när tiden är inne. Hon har redan innan startskottet gick i dag fått förfrågan från olika håll om hur det ska firas och hur folk kan vara med och bidra.

– Jag upplever att det finns en väldigt god entreprenörsanda som nog till stor del bygger på vår gamla knalleanda säger Hanna Lassing.

Så det blir 400 år till för Borås då?

– Ja, definitivt och jag ser fram emot dem.

Helena Ransjö Alcenius

Borås Stads vision Borås 2025 ska fräschas upp med nytt innehåll. Nu efterlyser politikerna synpunkter från alla dem som bor, arbetar, lever, umgås och möts i Borås.

För åtta år sedan, 2012, fick Borås en vision som skulle ta ut riktningen för såväl stad som landsbygd fram till 2025. Visionen antogs av Kommunfullmäktige och var resultatet av en omfattande dialog med invånare, näringsliv och civilsamhälle.

Nu ska visionen ses över för att få ett nytt innehåll och boråsarna uppmuntras till att komma in med sina synpunkter och önskningar på boras.se/vision. Om några veckor kommer det även finnas tipslådor och klotterplank på mötesplatser och i öppen ungdomsverksamhet.

– Vi vill att det här ska vara hela Borås vision, inte bara den kommunala organisationens. Därför hoppas vi att så många som möjligt ska vilja bidra med att berätta för oss hur de vill att Borås ska utvecklas, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande (S).

Den nuvarande visionen inleds så här:

”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor.”

Visionen innehåller dessutom en del konkreta delar som beskriver till exempel hur vi tillsammans tar ansvar för barns och ungas uppväxtvillkor och hur näringslivet ska kunna växa genom en bred samverkan.

Hur innehållet i visionen ska förändras bestäms av politikerna efter att de har fått höra vad boråsarna önskar sig av framtidens Borås.

– Om visionen ska bli verklighet behöver vi alla sträva åt samma håll. Därför är det viktigt att den är brett förankrad och tar sin utgångspunkt hos dem som bor, lever sitt liv eller driver företag i Borås, säger Annette Carlson, Kommunstyrelsens första vice ordförande (M).

Maja Karlsson är projektledare för uppfräschningen av visionen. Förra veckan mötte hon högstadieskolornas elevråd i ett digitalt samtal, och hon har många fler möten framför sig.

– Jag kommer träffa representanter från näringslivet, högskolan och föreningslivet och invånare i Borås. Det kommer bli en höst full av synpunkter om av vad Borås ska bli i framtiden, säger Maja Karlsson.

Senast den 6 december 2020 behöver synpunkterna komma in, för i början av 2021 ska förslaget till den nya visionen vara klart.