Spadtag för Arboretum i Ramnaparken

Under Borås 400-årsjubileum tas det första spadtaget för ett arboretum i Ramnaparken där trädarter från Asien, Nordamerika och Europa ska vara representerade. 

Arboretumet blir det första i Borås och är ett utvecklingsprojekt som kommer att influera Ramnaparken allt mer över tid. Arboretets besökare kommer att få uppleva tre olika ståndsorter från de tre representerade världsdelarna. Målet är att utveckla och stärka Ramnaparken som kan liknas vid Borås eget Skansen.


- Vi tror att det här kommer lyfta intrycket för hela parken och förhoppningsvis locka till nya besökare, säger Emma Parfält, landskapsingenjör i Borås Stad


Den japanska delen, som är den första som planteras, ska bland annat innehålla trädarter som katsura, körsbär och japansk lärk. Det övergripande temat för arboretet är att visa upp ett exotiskt träd- och busksortiment som trivs i vårt klimat.


- Det sker en stor utveckling i våra offentliga rum just nu och vi vill både testa och visa det senaste inom forskningen om olika trädarters förutsättningar. Att öka antalet trädarter och bredda växtsortimentet i staden är en av många metoder för att klimatsäkra Borås, säger Anton Spets, stadsträdgårdsmästare i Borås Stad.


De nya förändringarna ska attrahera till fritidsliv och trädgårdsintresse. Syftet är att besökare i parken även ska få information om vilken del i världen en befinner sig i och på så vis öka sin kunskap i världens olika arter.

 

Arboretumets första spadtag sker torsdag 2 december som en del av Borås 400-årsjubileum.