Borås firar 400 år - en tillbakablick

1621 fick Borås stadsprivilegier av Gustav II Adolf och 1622 besökte han staden i egen hög person. Men redan under Gustav Vasas tid var människorna i trakten kända som skickliga hantverkare inom trä och smide, och många livnärde sig på att resa runt i bygden och sälja varor. Runt Caroli Kyrka, som omnämns så tidigt som år 1343, växte det fram ett samhälle som kallades Torpa by och den lilla kyrkbyn utvecklades så småningom till Borås Stad.

Anledningen till att Borås fick stadsprivilegierna sägs vara just handeln. Kungariket Sverige ville få kontroll över handeln, och 1622 fick Borås ytterligare ett kungligt privilegium att bedriva gårdfarihandel över hela riket, vilket skapade möjlighet till skatteintäkter. Handelsmonopolet gjorde att fler hantverkare sökte sig till staden och utvecklingen av Borås började ta fart.

 

När industrialiseringen når Sverige under 1800-talet utvecklades handeln med textila varor. Borås blomstrar och blir Sveriges textila centrum i och med att bomull gjort entré och flera bomullsfabriker startades i staden. I början av 1900-talet är Borås den snabbast växande staden i Sverige. Ståtliga och vackra stenhus byggdes eftersom fyra tidigare bränder plågat staden. 1908 stod Stadshotellet klart, och 1910 invigdes Rådhuset. Utvecklingen av järnvägen, telefonen och tidningen innebär att Borås kan nå omvärlden och växa ytterligare.

 

Under 1920-talet fortsätter utvecklingen av innerstaden. Textilindustrin var stark och välmående, och nu växte även postorderföretagen fram. Den textila konsumtionen i Sverige hade förändrats i grunden eftersom man köpte färdiga kläder i allt större utsträckning istället för att sy själv. Under 1930-talet införde t.ex. klädtillverkaren Algots löpande band i sin stora fabrik i utkanten av den dåvarande stadskärnan.

 

Under 1940-talet arbetade nära hälften av stadens befolkning inom tekoindustrin (textil och konfektion). Sömnadsindustrin fick en explosionsartad utveckling och postorderhandeln växte i samma takt. I slutet av 40-talet fanns det närmare 100 postorderföretag i trakten. Under 1950-talet byggdes nya bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur och flera tekoföretag rekryterade arbetskraft från andra europeiska länder. Det var goda tider, och människors ekonomi och konsumtionskraft förbättrades.

 

Under andra halvan av 1900-talet ändras samhället i grunden, intresset för kläder och mode och individuellt uttryckssätt växer i Sverige. Det blir också dyrare att producera kläder i Borås och under 1970-talet importeras allt mer billiga plagg från lågkostnadsländer. Tekoindustrin står inför enorma utmaningar och krisen är ett faktum. Boråsarna tvingas ställa om och riktar in sig på inköp, mode och design. En ny grund för Borås som designstad läggs därmed. Bildandet av Högskolan i Borås 1977 är en viktig nyckel till att det textila arvet kunde utvecklas och att det fortfarande lever starkt i staden. Postorderbranschen hade samma tuffa utmaningar och läget var tufft under 1980-talet, men lyckades vända utvecklingen då Internet öppnade nya dörrar. Idag sker hela 40% av hela Sveriges e-handelsförsäljning från Borås.

 

Stadsutvecklingen fortskrider med tex Sandwalls Plats som blir en ny favoritplats för boråsarna. Dessutom tas ytterligare ett stort steg som designstad för Borås då Pinocchio-skulpturen invigs, och Borås låter konst ta plats i det offentliga rummet med Skulpturbiennalen som går av stapeln första gången 2008. Den offentliga konsten i Borås är idag unik och utgör ett gigantiskt utomhusgalleri som alla kan ta del av.

 

Det har hänt mycket sedan de första människorna bosatte sig längs med Viskans dalgång, och därmed la grunden för dagens Borås. Utveckling och utmaningar har gått hand i hand, och med tiden skapat en stad med självförtroende och framtidstro. Borås är vävd av historien, formad för framtiden.

 

Borås Stad fortsätter att tänka framåt, med historian i ryggen, med en stark vision om framtiden för staden och för dig som bor och verkar här.