Företagsandan lever i Borås

Entreprenörskap, textil och handel. Ord med stor betydelse för näringslivet i Borås. Anpassningsförmåga, lösningsfokus och utvecklingsmöjlighet är andra ord som känns aktuella. Under jubileumsåret lyssnar vi till några olika röster från näringslivet i Borås, för att få veta mer om hur näringslivet samverkar och därmed påverkar stadens utveckling. 

Näst på tur i intervjustolen är Hanna Lassing, VD Kanico AB och ordförande Borås Näringsliv. Hanna Lassing beskriver Borås Näringsliv som en företagar-förening som spänner över alla branscher och över hela Borås med omnejd. Borås Näringsliv startade 2006 och det som Hanna ser är unikt med föreningen är det tajta trippel-partnerskap som man har med staden och akademin.

 

Alla tre parter verkar mot ett gemensamt mål vilket är att utveckla Borås till en ännu bättre stad att leva, verka och bo i, och inte minst att besöka. Hanna upplever att den samverkan som finns i Borås skapar bra förutsättningar för att uppnå målet. Många aktörer inom näringslivet ser till exempel utanför sin egna boxar och flyttar istället fokus till staden som helhet.

 

Enligt Hanna är det också den ömsesidiga respekten och det gemensamma intresset som gör att samverkan mellan näringslivet, staden och akademin fungerar så bra. Trots olika kulturer och beslutsprocesser så arbetar alla för att göra Borås ännu bättre.

 

”Vill man så kan man vara med och påverka” fortsätter Hanna. Hon känner även att entreprenörsandan lever och frodas inom alla i Borås, inte minst inom staden, vilket skapar en handlingskraft som är värdefull för näringslivet.

 

Hör Hanna Lassing berätta mer om företagsklimatet i Borås!