I blickfånget: D7HKF

Borås jubileumsår bygger på att aktörer i Borås kommun tillsammans genomför aktiviteter och händelser som lyfter Borås historia, utveckling och framtid. Staden, näringslivet, föreningslivet och akademin samarbetar för att året ska bli något alldeles speciellt - och vi har med god energi hittills ställt om istället för att ställa in. En förening som genomfört nästintill alla sina planerade evenemang under året är De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening. Vi har pratat med Iréne Arvidsson, föreningens ordförande, om hur året har varit så här långt för dem.

Den 29/9 hävs restriktionerna, hur känns det?

 

Personligen tycker jag det skall bli skönt eftersom det kulturella utbudet öppnar upp och man kan, mera avslappnat, tillåta sig att delta.

När det gäller föreningens verksamhet känns det bra att kunna erbjuda våra evenemang med fysisk närvaro som det var tänkt från början. Det fysiska mötet är ju alltid väldigt berikande. Men vi fortsätter att också erbjuda våra föreläsningar digitalt för dem som inte har möjlighet att delta på plats. 

 

Under året har ni sänt flera av era programpunkter digitalt. Vad för lärdomar tar ni med er framöver?

 

Det har känts bra att kunna genomföra det vi hade planerat. Vi har förstått att vi nått en bredare publik, framförallt har personer som bor en bit bort från Borås kunnat ta del av vårt utbud. Vi kommer att utnyttja den digitala tekniken även i fortsättningen så att så många som möjligt ska kunna delta, på det sätt man själv önskar.

 

Vad för programpunkter har ni kvar under jubileumsåret?

 

Vi har tre föreläsningar kvar i höst. Alla tre hålls av forskare från högskola/universitet. Innehållet fokuserar på nutid och i viss mån också framtid när det gäller handel och textil industri/textil utveckling.