Jubileumsaffisch Borås 400 år

Vill du föreviga minnet av Borås jubileumsår? Borås Stad har, tillsammans med stadsarkitekt Richard Mattson och planarkitekt Felix Lorentzon, tagit fram en unik 400-årsaffisch som du nu kan lägga vantarna på.

Affischen är inspirerad av den affisch som togs fram till Borås 350-årsdag, där motorvägen lyftes fram som den stora satsningen. På 400-årsaffischen är det den fem kilometer långa gröna parkstråket som lyfts fram - kantad av konst, arkitektur och nya ytor för möten!

Affischen finns att köpa i Kulturhuset, på Textilmuseet, och hos Buketten i Borås City. Den är 70x50 centimeter, kostar 400 kr och finns endast i 400 exemplar. Hela överskottet kommer gå direkt till att köpa in träd till Viskans park.