Revidering Borås Vision klar under jubileumsåret

I samband med jubileumsåret 2021 känns det spännande och roligt att berätta om Borås framtid. Vart är vi på väg och vad kommer vi vara i framtiden? Staden jobbar nu med att re-vitalisera visionen Borås 2025, som varit stadens ledstjärna sedan 2012. Du vet väl om att du som bor i Borås kommun kan vara med och påverka arbetet?

Var med och påverka du med

Det är alltså alla vi som bor, arbetar, lever, umgås och möts i Borås som formulerar den nya visionen som stakar ut vår gemensamma framtid. Därför uppmanar vi dig att fylla i en enkät som fångar upp dina åsikter. Redan nu har Borås Stad fått in närmare 500 ämnen där vi vill se förändringar (och det innebär att varje ämne i sig har massor av olika förslag) – det är alltså ett stort och ambitiöst insamlingsarbete. Så passa på du med och berätta för politikerna vad du önskar att Borås ska bli. Din åsikt räknas och alla åsikter som kommer in publiceras på boras.se!

Olika målgrupper tycker till

Ett viktigt arbete är alltså att vi har en dialog med olika målgrupper för att visionen ska återspegla allas åsikter. Därför har Borås Stad under hösten genomfört workshoppar med till exempel elevråden på stadens högstadier, Pensionärsrådet, Funktionshinderrådet, näringslivets och föreningslivets representanter, studenter från Högskolan i Borås, medarbetare i Borås Stad, lednings- och kvalitetsrådet vid Högskolan i Borås och tagit in synpunkter från mötesplatser och öppna ungdomsverksamheter. Dessutom har förskolebarn fått måla vad de vill att Borås ska bli i framtiden.

Så var med och påverka du med! Enkäten är öppen fram till den 6 december, sedan kommer alla åsikter att dokumenteras och ingå i ett förslag till ny, reviderad vision som går ut på remiss i februari till stadens nämnder och bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen räknar med att fatta beslut om den nya vision i juni nästa år.

Det är viktigt att känna till att det redan är bestämt att den nya visionen även i fortsättningen vilar på en grund av hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det här kommer bli bra, riktigt bra!