Shai Dahan åker till Luleå

Nu är det klart vilka konstnärer som bjuds in för att fira Luleå 400 år. Under 2021 samverkar Borås med tre andra städer som firar 400 år, Göteborg, Piteå och Luleå. Varje stad har bjudit in konstnärer från respektive ort för att komma och jobba under en vecka och tolka stadens historia i ett så kallat konstnärsresidens. Näst på tur är Luleå och dit åker boråskonstnären Shai Dahan. 

De första två residensen har genomförts i Piteå och Göteborg. Nästa residens blir i Luleå den 30 augusti- 3 september. Inbjudna konstnärer är Shai Dahan, Borås, Ulrika Weinz, Piteå, Sofie Karlsson, Göteborg och Andréas Brännström, Luleå.

Varje konstnär kommer arbeta utifrån varsin ramkonstruktion i stål som bildar en kub på 2,5x2,5x2,5 meter. Konstnärerna arbetar utifrån Luleås 400-åriga historia som tema. Kuberna kommer att stå på Nytorget i centrala Luleå på Storgatan, det innebär att Luleborna kommer att kunna följa konstnärernas arbetsprocess under tid. Efter avslutat residens kommer konstverken att stå kvar under september månad.

Konstnärerna har redan träffats en gång och fick då en historisk föreläsning om Luleå och en nutidsorientering.

– Konstnärerna sitter just nu och arbetar fram idéer utifrån den information de har fått om Luleå och ska presentera sina skisser i slutet av juni. Vi vet att det kommer blir fyra helt olika kuber som kommer att presenteras av konstnärerna, säger Hanna Isaksson, verksamhetsledare på Resurscentrum för konst, Region Norrbotten, och initiativtagare till projektet samt projektledare för Luleås residens.

Konstnärerna som är inbjudna jobbar med textil, graffiti, ljud, skulptur och bild.

– Det ska bli spännande att ta del av konstnärernas tolkningar av Luleå 400 år och extra roligt att Luleåborna kommer att kunna följa hur konstverken växer fram. Med tanke på att vi fått ställa in och flytta fram många jubileumsaktiviteter på grund av pandemin, så känns det bra att kunna bjuda på en härlig konstupplevelse med start i slutet av augusti, säger Susanne Lundblom, projektledare för Luleå kommuns 400-årsjubileum.