OM BORÅS 400 ÅR

Vad ska Borås bli?

2021 är året som innebär mycket mer än ett kalas. Det är startskottet för en snyggare, modernare stad i större kostym. Firandet ska fungera som ett avstamp, byggt på historia och med sikte mot framtiden.

Hur kommer världen se ut om 30 år, 50 år eller 100 år? Och hur kommer Borås att se ut? Kommer vi vara världens textila huvudstad, hållbarhetsinnovatörer, Sveriges bästa företagsstad eller e-handelns mecka – eller kommer allt detta vara inaktuellt och ha bytts ut mot något helt annat?

Raden av tänkbara scenarion för framtiden är oändlig och ingen kan idag veta säkert vad som kommer att definiera Borås i framtiden. Ingenting är statiskt – inte ens en stad. Det vi vet är att det vi gör idag är det man kommer prata om imorgon. De små sakerna som sker varje dag är det som sätter riktningen och påverkar utvecklingen av staden.

Att våga satsa, våga tänka nytt och våga drömma. Redan nu kopplas innovation, nyfikenhet och framåtanda till Borås. Det ger oss goda förutsättningar för att fortsätta växa och utvecklas.

Vad kan hända på 100 år?

Trender, beteenden och värderingar förändras hela tiden och påverkar våra liv och den plats där vi bor och lever. När Borås firade 300 år var Rådhuset nybyggt och jubileet firades med att visa upp det modernaste man då hade – en brandkårsutryckning med stadens första brandbilar. Kvinnor fick för första gången rösta och några år senare genomförs världens första tv-sändning. En minnesfilm från 300-årsjubileet finns att se här.

När Borås fyllde 350 år firades det bland annat med invigning av Grand Hotell, Biostaden 2001, Textilmuseet och en ny ishall. Ett år tidigare skickades världens första e-mail och högertrafik var infört sedan fyra år tillbaka.

Bara under åren mellan 300- och 350-årsfirandet skedde en rad stora händelser och trendförändringar som kommit att förändra världen för alltid. I och med andra världskriget fick kvinnorna en växande betydelse på arbetsmarknaden, något som idag är en självklarhet. 1955 går den första svenska charterresan till Mallorca och ett helt nytt semester- och resebeteende är fött, vilket också på många sätt möjliggjort för den globalisering vi sett under följande decennier. 1947 grundas Ellos i Borås och knalletraditionen tar ny form. Postorderverksamheterna banade också väg för att göra Borås till det e-handelskluster som staden på många sätt är idag.

Bilden av en stad kan förändras på kort tid. Knalletraditionen har präglat Borås över lång tid, men även senare influenser och skeenden, stora som små, har förändrat bilden av staden. 1977 grundas Högskolan i Borås, vilket banat vägen bland annat för helt unika utbildningar inom textil och bibliotek. Senast i ordningen utsågs Borås till årets studentstad 2020/2021. Motorvägen mellan Borås och Göteborg som stod klar 1997 blev en avgörande pusselbit i att göra Borås till en självklar del av det expansiva Västsverige. Motorvägen var också avgörande för framväxten av Viared. 2014 grundas Textile Fashion Center, vilket gör att Borås tar steget från textil produktion till textilt innovationskluster. 2014 genomförs också den första upplagan av No Limit, som starkt bidragit till att Borås idag förknippas med street art och offentlig konst.

Katalysator för att växa

Forskning visar att vissa typer av celler i människokroppen byts ut varje vecka, medan andra aldrig byts ut. Kanske gäller på sätt och visa samma sak för en stad. Delar av stadens identitet och kärna är bestående, medan andra är i ständig förändring. Bara genom att blicka tillbaka på de senaste 100 åren kan vi se både små och stora förändringar, lokalt och i samhället i stort, som tagit vår stad i nya riktningar.

Det är också vad vi tar med oss in i 400-årsfirandet. Att våga drömma, våga tänka nytt och våga satsa. Firandet blir ett avstamp mot framtiden och en katalysator för att växa, med små pusselbitar som tillsammans skapar framtidens bild av Borås. För det är inte alltid de stora skeendena som formar bilden av en stad, utan små delar som tillsammans tar oss dit, kanske utan att vi ens tänker på det förrän vi är där. Tanken med Pinocchio var exempelvis inte att göra Borås till en konst- och skulpturstad, utan handlade snarare om ett gäng personer som tyckte det var roligt med popkonst och därför skänkte Pinocchio till staden. Den påverkan det kom att få på Borås som kulturstad kunde de nog aldrig ana då.