Big Do 1

Visionärer inom textil- och modeindustrin bjuds in till workshop/hackathon för att under en veckas tid använda den infrastruktur som finns vid Textilhögskolan för att skapa modeller/prototyper baserat på en utmaning, vilken presenteras ett antal månader före Big Do-aktiviteten. Målsättningen är att resultaten på ett visuellt sätt ska översätta globala och nationella mål till textila produkter.
Big Do 1 anordnas den 26-30 augusti i Borås, för inbjudna designers och andra visionärer.
 
Kommer uppdateras med information kring deltagare.
 
Resultaten ställs ut i utställningsdelen Exposé, med första tillfälle planerat till 23-24 oktober i Borås.