Borås 400 år med hjälp av kartor

Borås Stad och Geodataavdelningen vid Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksammar Borås 400-årsjubileum genom en digital karta där de georefererat (koordinat anpassat) äldre kartor från 1622 och framåt. Detta för att ge en bild av var olika historiska verksamheter har varit belägna och visa den utveckling som skett från 1600-talet fram till idag.

I den digitala karten presenteras också stadens tillväxt ytmässigt i olika intervaller. Dessa tar sin början från 1600-talet och fortsätter med hundraårs intervaller. Efter 1950 ligger intervallerna på 10 års-nivåer. 


Underlagen och kartorna som utgjort grunden för denna redovisning har hämtats från olika arkiv och många plankartor. Inom vissa områden har det varit svårt att bestämma utbyggnaden i exakt årtal då man ofta bestämde att planlägga områden med hjälp av spridd byggnation. 

Ta del av kartan här