Borås och det urbana genombrottet

Den 18 april arrangerade De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening sin tredje föreläsning i deras historiska tidsaxel.

Vid föreläsningen får du lyssna till industriantikvarie Johannes Daun som ger en bild av industrisamhället på 1800- och 1900-talen ur ett urbaniseringsperspektiv - och med Borås som ett exempel på svensk stadshistoria. 

Se föreläsningen nedan!