Borås och det urbana genombrottet

Den 18 april arrangerar de Sju Häradernas Kulturhistoriska förening sin tredje föreläsning i deras historiska tidsaxel.

Vid denna får du lyssna till industriantikvarie Johannes Daun som ger oss en bild av industrisamhället på 1800- och 1900-talen ur ett urbaniseringsperspektiv och med Borås som ett exempel på svensk stadshistoria. 

Se föreläsningen via föreningens Facebookevenemang genom att klicka här. Ingen föranmälan krävs.