Boråssviten - akvarell Erik Hårdstedt

I Wärenstams andra 400-årsutställning riktas blicken mot nutiden.

I nymålade Boråssviten med fem monumentala akvareller, plus flera mindre detaljmålningar, speglar konstnären Erik Hårdstedt stadens fem viktigaste mötesplatser; Stora Torget, Södra Torget, Sandwalls plats, Simonsland och P A Halls terass/Kulturhuset. 

Utställningen berättar platsernas historia och ger en kortversion av stadens arkitekturhistoria. Guidade turer på mötesplatserna planeras.