Boråssviten - akvarell Erik Hårdstedt, foton Titti Dufva

I Wärenstams 400-årsutställning riktas blicken mot nutiden. Nymålade akvareller av Erik Hårdstedt och foton av Titti Dufva visas. 

I Erik Hårdstedts nymålade Boråssvit med fem monumentala akvareller, plus flera mindre detaljmålningar, speglar konstnären stadens fem viktigaste mötesplatser; Stora Torget, Södra Torget, Sandwalls plats, Simonsland och P A Halls terass/Kulturhuset. 

Utställningen berättar platsernas historia och ger en kortversion av stadens arkitekturhistoria. 

Titti Dufva försöker med sina foton fånga vardagen omkring sig ute på gatan och ge det en känsla som vi känner igen. Vemod och ensamhet är ofta framträdande i hennes bilder.

Utställningen visas på Wärenstams 12 juni till 22 augusti. 

Öppet fre-sön 12-15.