Den 10 Nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning

I augusti 2021 samlas kulturpolitikforskare från alla de nordiska länderna för en vetenskaplig konferens om kulturpolitik på Högskolan i Borås. Konferensen arrangeras av Centrum för kulturpolitisk forskning och Bibliotekshögskolan i Borås.

Konferensen äger rum 25-27 augusti 2021.