Den 10 Nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning

I oktober 2021 samlas kulturpolitikforskare från alla de nordiska länderna för en vetenskaplig konferens om kulturpolitik på Högskolan i Borås.

Konferensen arrangeras av Centrum för kulturpolitisk forskning och Bibliotekshögskolan i Borås.

Konferensen äger rum 10-12 november 2021.

Läs mer på www.hb.se