Det händer i porten

Den 20 januari slogs den södra porten till Caroli kyrka upp för första gången på flera år. Avsikten är att den nyöppnade ingången ska öka tillgängligheten för alla som befinner sig i centrum.

Vid tre tillfällen under året kommer det att hända saker vid porten. Den 20 januari var det bandklippning på Caroli Kyrkas Facebook-sida, och i samband med detta publicerades en digital poängpromenad. Under året kan du också besöka kyrkan och lämna en önskning inför 2021 i porten. 

 

Facebooksidan för Caroli Kyrka hittar du här

 

Det första tillfället, 20 januari, las upp på Facebook för att begränsa smittspridning av covid-19, men kyrkan hoppas på att kunna genomföra övriga tillfällen på plats längre fram i år. Aktuella datum kommer inom kort.