Det nya stadsrummet

Samhälls- och Kulturförvaltningarna skapar en plats för information och dialog om stadsutvecklingsfrågor. Det nya Stadsrummet invigs i nedre foajén i Kulturhuset i början av 2021. Det ska bli en gestaltad plats för utställningar och dialog med möjlighet till interaktivitet.