Digitaliseringsdagarna 2021

22-24 november arrangerar KommITS digitaliseringsdagarna i Borås!

KommITS är en användarförening som har till ändamål att främja kommunernas välfärdsuppdrag med stöd av digital teknik.

Digitaliseringsdagarna 2021 är bästa mötesplatsen för att få nya erfarenheter, verktyg och kunskaper att ta med sig hem för att kunna digitalisera och leverera de bästa välfärdstjänsterna.  Det behövs när resurserna krymper samtidigt som 25% av våra kommuner säger att de inte får ihop budgeten. Många ser att digitalisering och tekniska lösningar är en stor del av svaret på dessa utmaningarna. Samverkan och samproduktion är andra viktiga delar som behövs.

KommiITS satsar helt enkelt på att skapa den största studieresan i det digitala offentliga Sverige på tre dagar den 22-24 november 2021!

Läs mer om KommITS och digitaliseringsdagarna här