Döden följer livets gång

Välkommen till utställningen i Caroli kyrka som skildrar hur stadens och samhällets utveckling har påverkat kyrkogårdarnas framväxt och utformning.

En historisk tillbakablick, men också en titt in i framtiden. Du får reda på vad ett benhus var, hur utformning och utsmyckning av gravar förändrats över tid, hur det kom sig att en gravsten blev en altartavla och varför St. Ansgars griftegård är intressant ur ett historiskt perspektiv.

Ingen anmälan krävs.

Utställningen är gratis för alla besökare.

Hela familjen är välkommen.

Utställningen finns på plats från och med den 15 juni - 1 september 2021.