Teater och besök på förläggargårdar

Förläggargårdarna är unika för Sjuhärad och en viktig del av utvecklingen, inte minst när det gäller det entreprenörskap som fortfarande präglar bygden.

Ta del av den spännande historien, om förläggarna och väverskorna och om gårdarnas roll när Tygriket blev Sveriges textila centrum. Under 2021 kommer det att anordnas bussturer till utvalda gårdar, dessutom kommer det att bjudas på specialskriven teater där vi får en unik inblick i livet på en förläggargård under 1800-talet. Mer information kommer, det här vill du inte missa!