Forsknings- & tillämpningskonferensen 2021

21-22 oktober 2021 bjuder logistikföreningen PLAN in till den tjugoförsta forsknings- och tillämpningskonferensen.

 

Konferensen vänder sig till forskare och praktiker verksamma i näringsliv, akademi och offentlig sektor. Kunskapsutbytet mellan dessa grupper är ett av de grundläggande syftena med konferensen och har starkt bidragit till tidigare års framgångar.

Årets ämnen speglar den breddning, ökade digitalisering och allt större fokus på hållbarhet som sker inom logistiken. Aktuella ämnen som patientkapacitet och strategiska val i försörjningskedjan under Covid-19 gör konferensen till en samtidsaktuell röst.

Plats: Textile Fashion Center

Klicka här för att läsa mer om Forsknings- och tillämpningskonferensen 2021.