Framtidens hållbara konsumtion

Välkommen att delta på Science Park Borås digitala seminariedag den 1 juli 2020, en del av Days of iHubs Sweden. Tillsammans med experter lyfter vi frågor om hållbar konsumtion och spanar in i framtiden.

När Almedalen ställer in, försvinner också en unik möjlighet för allmänheten att delta i viktiga samtal som rör vårt samhälle. Den 1 juli anordnar därför Science Park Borås en digital seminariedag med kreativa samtal om framtida konsumtionsmönster och hur vi uppnår en hållbar handel.

Vilka trender driver hållbar konsumtion och hur ser egentligen morgondagens handel och produktion ut om konsumenterna får bestämma? Tillsammans med bland andra F/ACT Movement, Textile & Fashion 2030 och Kairos Future blickar vi in i framtiden.

Läs mer och anmäl dig på scienceparkboras.se