Framtidens textila produktion

Borås är idag en av världens ledande nav för forskning och innovation kring smarta textilier. Det skulle det inte varit utan en grund i den månghundraåriga textila traditionen i Sjuhäradsbygden. Nils-Krister Persson vid Textilhögskolan och Smart Textiles leder dig in i den smarta textilens värld.

Dagens textila utveckling är en upptäcktsfärd på jakt efter något nytt som vi ännu inte riktigt vet vad det är. Vad vi vet är att den är fylld av möten mellan olika tänkesätt, olika vetenskapliga discipliner och olika delar av samhället. Och det är just så – överbryggande – vi måste arbeta för att lösa de stora utmaningarna vi står inför i samhället. Så vilka lösningar ruvar (den smarta) textilen på för framtiden?

Docent Nils-Krister Persson vid Textilhögskolan och Smart Textiles leder dig in i den smarta textilens värld.

Plats: Textilmuseet

Föreläsning arrangeras av de Sju Häradernas Kulturhistoriska förening som en del av Borås 400-årsjubileum.