INNER FIELDS

INNER FIELDS är ett kortare, platsspecifikt verk som vuxit fram i relation till platsen DOTANK Center, Högskolan i Borås innovationsplattform. Verket är skapat särskilt för Borås Konstbiennal, och vid residenset under våren har Art of Spectra utforskat teman kring närhet och avstånd, tid och rum.

Verket är skapat av koreografen och kompositören Peter Svenzon. Med honom är dansarna Ulriqa Fernqvist, Harlan Rust och trumpetaren Staffan Svensson.

Art of Spectras kärna är samarbetet mellan de mångfasetterade artisterna Ulriqa Fernqvist och Peter Svenzon. De skapar tillsammans ett spelrum där uttrycksformer som dans, teater, musik, video- och bildkonst förenas i ett närmast filmiskt flöde.

Föreställningen är ca 20 minuter lång och ges tre gånger den 2 juni: kl 13, 17 och 18.

Boka plats

Föreställningen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat på grund av pandemirestriktionerna. Boka en plats genom att skicka e-post till: emma.gerdien@boras.se

Drop-in i mån av plats.

Observera att tiderna för föreställningen kan påverkas av nya allmänna riktlinjer och restriktioner med anledning av pandemin covid-19.

Om föreställningen och om Art of Spectra.

Residenset är en del av Västra Götalandsregionens satsning Danslyftet.