Konsumentbeteende ur ett historiskt perspektiv

Föreläsning med Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, om konsumentbeteende genom tiderna. Arrangeras av de Sju Häradernas Kulturhistoriska förening som en del av Borås 400-årsjubileum.

De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings historiska tidsaxel som genomsyrar 2021s firande av Borås 400 år börjar närma sig slutet, precis som jubileumsåret. I denna föreläsning får du ta del av Karin M. Ekströms forskning om konsumentbeteende genom tiderna. Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och är verksam inom forskning kring marknadsföring och konsumentbeteende, med fokus på konsumtionens mening(ar), hållbar konsumtion mm.

När: 7 november kl 14:00-15:00

Plats: Textilmuseet


Föreläsningen är öppen för alla men antalet åhörare kan komma att begränsas utifrån de pandemirestriktioner som råder vid tillfället.