Kretsloppsveckan 2021

Kretsloppsveckan är tillbaka! Tillsammans med boråsarna vill Borås Energi och Miljö skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. En stad där alla som bor och verkar i Borås hjälps åt och där olika energiströmmar tas till vara och omvandlas till nyttor för stadens företag och invånare.

Under veckan bjuder de på ett flertal aktiviteter, så som föreläsningar, visning av nya sopbilen och en mat och klimatmässa. I slutet av veckan 1-2 okt arrangeras även Specialloppet och Kretsloppet - där årets upplagor fokuserar mer än någonsin på löparglädje.

Läs mer och se hela programmet på www.borasem.se.