Kronängsparken

2021 ska Borås Stad påbörja ett omfattande renoveringsarbete av Kronängsparken på Norrby, som en del av det större projektet Staden vid parken. Tanken är att parken ska bli ett grönt vardagsrum för alla boende och besökande i stadsdelen.

Det kommer bland annat att anläggas nya lekplatser, ytor för bollspel, träning och parkour samt att flera träd kommer att planteras. 

Är du intresserad av att följa arbetet med Staden vid parken finns mer information på boras.se