Låt historiens arv inspirera dig

Den 24 februari skedde del 1 av 8 i föreläsningsserien Open Class 2021. Temat för kvällen var textil och föreläste gjorde Viktoria Holmqvist, intendent Textil samling på Textilmuseet.

Under föreläsningen gav Viktoria exempel på hur man genom historien alltid sett det som en självklarhet att förlänga livet på textil på olika sätt. Genom historien har textil haft en hög status och har till och med använts som betalmedel, vilket är en kontrast till hur många ser på textil i dag.

Viktoria gav även tips och inspirerade lyssnarna till hur man kan förlänga sina textilier i dag. Bland annat visade hon en stoppapparat som hon själv använder för att laga strumpor. En inspirerande kväll som gav inblick i hur man med små medel kan leva mer hållbart.