Mötesplatser – guidade turer

Wärenstams ordnar under konstprojektet Mötesplatser guidade turer till fem välkända mötesplatser i Borås och berättar om platsernas konst, arkitektur och historia: Stora torget, Södra torget, Sandwalls plats, P.A. Halls terass och Simonsland.

 

Guide är Jan Magnusson, född och uppvuxen i Borås med ett arbetsliv som bibliotekarie på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och forskare i litteraturvetenskap, numera återflyttad till hemstaden.

Turerna tar cirka två timmar och startar på P.A Halls terrass och avslutas på Simonsland.

Den första turen äger rum den 14 juni kl 10.00 och de två följande måndagarna i juni. 

Turerna anordnas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deltagarantalet är begränsat för varje tur och bekräftad anmälan är därför nödvändig.

Anmäl dig på den här länken och avvakta att du fått en bekräftelse på att din plats reserverats:

Länk till anmälan