Näringslivets hållbarhetsutveckling i verkligheten

För dig som som vill ha kunskap och förståelse för hur hållbarhet kan utvecklas inom näringslivet.

Hållbarhet är komplext – flera parametrar och faktorer är avgörande för hur mycket ett plagg påverkar miljö, ekonomi och människor.

Föreläsare: Mikael Dahlin, VD, Rudholm Haak, Felicia Lundberg, , Projektledare, XV Production, Borås

Anmäl dig här på www.textilefashioncenter.se.