Rättighetsmånaden

Alla människor är fria i rättigheter och i värde – så börjar den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Självklart innefattar det också alla som lever, bor och verkar i Borås. Det här vill Borås Stad uppmärksamma!

“Din rätt att… ” är en månad då Borås Stad sätter fokus på alla människors lika värde. Månaden startar den 10 november och avslutas på den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. Förutom internationella dagen för mänskliga rättigheter inkluderar månaden:

  • Barnrättsveckan
  • Internationella mansdagen
  • En vecka fri från våld
  • Orange Day
  • Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning

Men alla typer av uppmärksammande av rättigheter och målgrupper är välkomna.

Läs mer på www.boras.se/dinrattatt