Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Riksförbund 2021

5 oktober 2021 håller förbundet årsmöte i Borås.

Idag finns frivilligcentraler över hela världen.

Frivilligcentraler arbetar på olika sätt med att erbjuda människor frivilligt engagemang och förmedlar kontakter mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd.

Läs mer på www.sveriges-frivilligcentraler.se.