Staden vid parken

De närmaste 20 åren kommer framväxten av en fem kilometer linjär park binda samman stadens olika delar till ett enhetligt stråk. Det ska bli en välanvänd grön promenad som sammanlänkar och befolkar platser, funktioner och stadsdelar. Den säkerställer en långsiktig tillgång till vatten- och grönområden av god kvalité och är den självklara ryggraden i en växande stad.

Under året kommer boråsare kunna ta del av allt från guidade turer till utställningar utmed parkens framtida sträckning.

Läs mer om Staden vid parken på boras.se.