Stora hållbarhetspriset

Utmärkelsen Årets stora hållbarhetspris – ett pris till årets företag inom hållbar utveckling är inrättad av Borås Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad och Sparbanken Sjuhärad genom sin ägarstiftelse för att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling som genererar tillväxt.

Vinnaren ska sedan under nästkommande år inspirera andra genom att berätta om sitt arbete inom hållbar utveckling, så att man genom kunskapsöverföring driver hållbar utveckling lokalt.

Priset delas ut i december 2021. Bakom högtiden står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad.