Street art på Hulta

Det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås firar stadens 400-årsjubileum med ett 330 meter långt konstverk bestående av 60 målade mattor i naturlig storlek. Konstverket ska uppföras på ett gångstråk i stadsdelen Hulta och ska bidra till ökad trygghet i området. Bostadsbolagets hyresgäster har själva skickat in förslag på textila mönster och gatukonstorganisationen Artscape förverkligar idéerna.

Projektet med att måla 60 mattor i naturlig storlek är unikt och beräknas ta en dryg vecka att färdigställa. Inspirationen till mattorna kommer från bostadsbolagets egna hyresgäster och förslagen som skickats in rör allt från finländska trasmattor och orientaliska kashmirmattor till svenska väggbonader. Fem erkända konstnärer har fått uppdraget genom gatukonstorganisationen Artscape och utöver boråsaren Adam Algotsson finns även den ryska gatukonstnären Maria Kudasheva och graffitilegendaren Emanuel Dekis med i uppställningen. Artscape har tidigare arbetat i Borås i samband med gatukonstfestivalen No Limit, då de bjöd in konstnärer att skapa väggmålningar i stadsdelen Norrby.


I samband med projektet pågår även ett medskapandeprojekt på Hulta torg där allmänheten bjuds in till att knyta en stor väggbonad av återvunna tygtrasor som sedan ska hängas upp på Hultahuset. 

 

Konstprojektet startar 31 maj och beräknas vara klart 9 juni.