Street art på Hulta

Det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås firar stadens 400-årsjubileum med ett 330 meter långt konstverk bestående av 60 målade mattor i naturlig storlek. Konstverket uppfördes juni 2021 på ett gångstråk i stadsdelen Hulta och tanken var att bidra till ökad trygghet i området. Bostadsbolagets hyresgäster fick själva skicka in förslag på textila mönster och gatukonstorganisationen Artscape förverkligade idéerna.

Projektet med att måla 60 mattor i naturlig storlek är unikt i sitt slag och tog en dryg vecka att färdigställa. Inspirationen till mattorna kom från bostadsbolagets egna hyresgäster och förslagen som skickades in rörde allt från finländska trasmattor och orientaliska kashmirmattor till svenska väggbonader. Fem erkända konstnärer fick uppdraget att skapa konstverket, genom gatukonstorganisationen Artscape, och utöver boråsaren Adam Algotsson fanns även den ryska gatukonstnären Maria Kudasheva och graffitilegendaren Emanuel Dekis med i uppställningen. Artscape har tidigare arbetat i Borås i samband med gatukonstfestivalen No Limit, då de bjöd in konstnärer att skapa väggmålningar i stadsdelen Norrby.


I samband med projektet pågick även ett medskapandeprojekt på Hulta torg där allmänheten bjöds in till att knyta en stor väggbonad av återvunna tygtrasor som sedan hängdes upp på Hultahuset. 

 

Konstprojektet startade 31 maj och var klart den 9 juni 2021.