Tekoindustrins utveckling

Under året arrangerar arrangerar de Sju Häradernas Kulturhistoriska förening flera föreläsningen med olika teman.

Under denna föreläsning får du höra Lars G Strömberg berätta om textilindustrins utveckling och framväxt under 1800- och 1900-talet. Han levandegör sin föreläsning med filminslag från tekoindustrins expansiva era. 

Föreläsningen finns att beskåda här