Textilt flyt

 6 maj till 31 augusti visas utställningen "Textilt flyt",  arrangerad och formgiven av medlemmar ur Designgruppen i Borås.

De olika verken är inspirerade av Viskan, vattendraget som bidragit till den textilindustriella expansionen i Borås och Sjuhäradsbygden. 

Utställningen visas i det fria över Viskans flöde genom Textile Fashion Center 6 maj – 31 augusti.

Designgruppen i Borås bildades i 1994 och består av yrkesverksamma formgivare, anställda på textilföretag eller egna företagare. Debututställningen 1995 ”En kvadratmeter design”
inleddes vernissagedagen med över 600 besökare i Borås. Utställningen visades i Malmö, Stockholm m fl orter i Sverige.
Så gott som regelbundet varje år har gruppen haft utställningar, alltid med samlat tema som utgångsläge.

"Textilt flyt" är en del av Borås 400-årsjubileum. Arrangerad av Designgruppen i Borås i samarbete med Kanico, Etcetera, Textilhistoriska sällskapet och De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening.