Tornrummet

Tornrummet är ett barnprogram som sänds via YouTube från Caroli Kyrka - Borås äldsta byggnad.

I programmet får du möta Tora och Ingemar (fritidsledare i Svenska kyrkan Borås) och handdockan Kråkan . 

Tornrummet där avsnitten spelas in finns i Caroli kyrka – Borås äldsta byggnad. Tora, Ingemar och Kråkan lyfter på ett humoristiskt sätt olika frågor som barn funderar över. De gör också kopplingar till olika bibelberättelser.

Under våren 2021 planeras cirka 10 avsnitt. YouTube-kanalen hittar du här

Programmet började sändas hösten 2020 som ett sätt att möta de barn som inte kunde komma till kyrkans barnverksamhet p. g. a. coronapandemin.