Vägen till demokrati

Vägen till demokrati - 100 år av allmän och lika rösträtt. För snart hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Hur gick det till när Sverige blev en demokrati? ”Fira demokratin!” är en utställning av Sveriges riksdag som turnerar i landet under riksdagens jubileumsperiod 2019–2022. I början av juni 2021 landar den i Borås.

Läs mer om utställningen i vårt kalendarium