Tillgänglighet för webbplatsen

Borås TME står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För denna webbplats gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om brister som är kända, nedan, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från boras.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, 

Ta kontakt med oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi jobbar hela tiden med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vi jobbar fortfarande med att göra tillgängligheten bättre på vår hemsida.

Här är några brister som är kända för närvarande:
• Det kan förekomma viss inline styling i vissa delar av webbplatsen
• Det finns viss begränsning när användaren zoomar enbart text
• Vissa ikoner är inte beskrivna med Alt-text
• Filtreringen på listningssidor kan upplevas svår att överblicka när det finns många
valmöjligheter
• Alla länkar är inte understrukna
• Felaktigheter valideras inte på vissa sidor
• Call to action-knapp saknas vid sökfunktionen
• Webbplatsen saknar alternativ till kartor
• Navigering i slider och bildspel kan upplevas bristfällig vid tangentbordsnavigering
• Det går att nå den bakomliggande sidan utan att mobilmenyn aktivt har stängts
• Main-taggen saknar attributet ”aria-labelledby”
• Tydlig rubrik saknas för sökresultat

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör av hemsidan har gjort en skattning av webbplatsens tekniska  begränsningar på boras.com. Gjord 25112020.

Vi planerar att följa upp skattningen med en intern självskattning under Q2 2022.

Webbplatsen publicerades den 04052020.

En genomgång av hemsidan är gjord enligt WCAG, 25112020, se ovan, kända brister för närvarande.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12012021.